• 0258 3 848 217

Đại lý - Chi nhánh

Cơ sở 1 - 2: CỬA HÀNG BÍCH SƠN
Địa chỉ: 19 Đường 19/5, Thôn Tân Khánh 1, Xã Ninh Sim, Thị xã Ninh Hòa,Tỉnh Khánh Hòa
Email: bichsonducmy19@yahoo.com
Điện thoại: 058 3848 217
                    0905 431 522


Cơ sở 3: CỬA HÀNG BÍCH SƠN 3
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Tổ dân phố 10, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa
Email: phamthithungan1990@gmail.com
Điện thoại: 058 3633 879
                     0168 4424 623