• 0258 3 848 217

Đại lý - Chi nhánh

Cơ sở 1: CỬA HÀNG BÍCH SƠN
Địa chỉ: 19 Đường 19/5, Thôn Tân Khánh 1, Xã Ninh Sim, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa
Email: bichsoncompany@gmail.com
Điện thoại: 0258 3 848 217
                   0352 96 36 53
Cơ sở 2: CỬA HÀNG BÍCH SƠN 7
Địa chỉ: 119 Trần Quý Cáp, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 0336 89 70 07
Cơ sở 3: CỬA HÀNG BÍCH SƠN 3
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Tổ dân phố 10, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa
Email: phamthithungan1990@gmail.com
Điện thoại: 0258 3 633 879
                   0384 42 46 23