• 0258 3 848 217

Chính sách bảo mật

Đăng ngày: 02/03/2018


1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin


Thuật ngữ “Thông tin cá nhân” trong Chính Sách này nghĩa là thông tin nhận diện hoặc có khả năng nhận diện danh tính cá nhân của khách hàng. Những loại thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý (có thể khác nhau theo phạm vi quyền hạn dựa trên luật pháp hiện hành) bao gồm:


Tên công ty, cửa hàng, đơn vị kinh doanh, địa chỉ giao dịch, mã số thuế


Họ Tên, Số CMND, địa chỉ liên lạc


Email, số điện thoại di động, số điện thoại bàn


Chúng tôi luôn thông báo cho khách hàng biết về mục đích cụ thể nếu cần thu thập những thông tin cá nhân của khách hàng trên trang web này, và mọi thông tin đều phải được  khách hàng tự nguyện cung cấp.2- Phạm vi sử dụng thông tin


Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Điện Máy Bảo Ngọc có thể công bố các thông tin cá nhân thu thập từ khách hàng cho bên thứ ba, như các đại lý của chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ khác nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.


Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về khuyến mãi và dịch vụ mới…


Điện Máy Bảo Ngọc sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng các nhân viên, cán bộ, đại lý, tư vấn hoặc bên thứ ba nào được đề cập ở trên có liên quan đến việc thu thập và xử lý thông tin khách hàng sẽ nhận thức và thấu hiểu Chính sách bảo mật này.


3- Thời gian lưu trữ thông tin

DN Bích Sơn sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.


4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân


DN Bích Sơn

Địa chỉ: Số 19, đường 19/05, Chợ Mới, Ninh Sim, Ninh Hoà, Khánh Hoà


Điện thoại:  0258.3.848.217 – 0905.431.522 – 01652.963.653


5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.


Khách hàng muốn chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của DN Bích Sơn  theo số hotline 01652.963.653


6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng


DN Bích Sơn sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ các đại lý, các nhà cung cấp có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Trong một vài trường hợp đặc biệt, DN Bích Sơn có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. DN Bích Sơn cam kết tuân thủ  Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.