• 0258 3 848 217

Hình thức thanh toán

Đăng ngày: 02/03/2018

I. Các hình thức thanh toán :
1.1/ Thanh toán bằng tiền mặt:
- Khách hàng có thể thanh toán trực tiếp tại một trong các địa chỉ giao dịch của DN Bích Sơn trước khi được giao hàng. - Khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt tại nhà sau khi Bích Sơn giao hàng nếu địa điểm thanh toán trùng với địa chỉ giao hàng và địa chỉ giao hàng thuộc phạm vi miễn phí vận chuyển trong chính sách vận chuyển của DN Bích Sơn. 
1.2/ Chuyển tiền , chuyển khoản
Khách hàng có thể chuyển khoản, chuyển tiền qua số tài khoản của DN Bích Sơn, tất cả số tài khoản dưới đây đều thuộc quyền quản lý của Bích Sơn:
• Chủ tài khoản: Nguyễn Hùng Sơn
                 STK: 4704.205.000.502
                 Ngân hàng Agribank chi nhánh Ninh Hoà

• Chủ tài khoản: Nguyền Hùng Sơn
      STK: 006.100.102.4100
      Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Ninh Hoà