• 0258 3 848 217

Máy xới đất

Máy xới đất AGRILAND TL501HD

Giá: 16,500,000 

Model                               TL501HD
PHỤ KIÊN ĐI KÈM + Khớp dao: 2 khớp*4 + Tổng dao: 16 (dao) + Bánh đi: 2 bánh

THÔNG SỐ KÝ THUẬT MÁY
Nhiên liệu                      Xăng không c hì
Động cơ                         HONDA GX160
Sức ngựa (HP)               5.5
Vòng trên Phút              3600
Dung tích nhớt              0.58L
Bình chứa nhiên liệu     3.1L


Máy xới đất AGRILAND TL402HD

Giá: 16,000,000 

Model                     TL402HD
PHỤ KIÊN ĐI KÈM +Khớp dao: 2 khớp*4 + Tổng dao: 16 (dao) + Bánh đi: 2 bánh

THÔNG SỐ KÝ THUẬT MÁY
Nhiên liệu                    Xăng không chì
Động cơ                       HONDA GX120
Sức ngựa (HP)             4.5
Vòng trên Phút            3600
Dung tích nhớt            0.56L
Bình chứa nhiên liệu   2.0L

Máy xới đất AGRILAND TL401HD

Giá: 15,500,000 

Máy xới đất AGRILAND TL401HD
Model                   TL401HD
PHỤ KIÊN ĐI KÈM + Khớp dao: 2 khớp*4 +Tổng dao: 16 (dao) + Bánh đi: 2 bánh

THÔNG SỐ KÝ THUẬT MÁY
Nhiên liệu                         Xăng không chì
Động cơ                            HONDA GX120
Sức ngựa (HP)                  4.5
Vòng trên Phút                 3600
Dung tích nhớt                 0.56L
Bình chứa nhiên liệu        2.0L

Máy xới đất AGRILAND TL601HD

Giá: 17,500,000 

Máy xới đất ARILAND TL601
Nhiên liệu                               Xăng không chì
Động cơ                                  HONDA GX200
Sức ngựa (HP)                        6.5
Vòng trên Phút                       3600
Dung tích nhớt                       0.6L
Bình chứa nhiên liệu              3.1L