• 0258 3 848 217

Ống tưới nhỏ giọt Ispail Tape

Ống tưới nhỏ giọt Ispail Tape

Giá:

Thông số kỹ thuật dây tưới nhỏ giọt T-Tape 16mm K/c 30cm dày 8mil:
+ Đường kính ống 16mm ~ (5/8”).
+ Độ dày thành ống 8mil ~ ( 0.2mm).
+ Lưu lượng được tính ở áp suất 0.55 bar: 1.0 (lít/ giờ).
+ Phạm vi áp suất hoạt động: 0.55 – 1.05 bar.
+ Chiều dài trải dây tối đa trên một hàng: 115 mét (90% độ đồng đều).
+ Quy cách cuộn dài: 2300 mét.