vi-VNen-US
  Login
Ống tưới mềm Hàn Quốc 50mm


- Áp xuất: 4.5 bar.

 - Độ dày: 1.44 mm.

 
- Áp suất cực đại nổ ống: 14.5 bar.

 
- Độ dài: 50 m.

 - Trọng lượng: 13.5 kg.

  • Ý kiến của bạn

  • Name
  • Email
  • Head line
  • Content

Bài viết liên quan