vi-VN  English (United States)
Ống dẹp Quang Vinh màu cam
Chất liệu : Nhựa PVC

Màu sắc: Màu vàng

Kích thước: Đa dạng

- phi 40, cuộn 49m

- phi 50, cuộn 49m

- phi 60, cuộn 49m

- phi 80, cuộn 49m

- phi 100, cuộn 49m

Ứng dụng: Tải nước PCCC, xả nước môi trường, xả nước, dẫn nước ao tôm, đìa tôm, đầm tôm, vuông tôm , tưới cánh đồng mía, tưới cà phê, tưới tự động cây xanh


Chất liệu : nhựa PVC

Màu sắc: màu Vàng

Kích thước: Đa dạng

- phi 40, cuộn 49m

- phi 50, cuộn 49m

- phi 60, cuộn 49m

- phi 80, cuộn 49m

- phi 100, cuộn 49m

Ứng dụng: Tải nước PCCC, xả nước môi trường, xả nước, dẫn nước ao tôm, đìa tôm, đầm tôm, vuông tôm, dùng trong cấp thoát nước, tưới cánh đồng mía, tưới cà phê, tưới tự động cây xanh

Chất liệu : nhựa PVC

Màu sắc: màu Vàng

Kích thước: Đa dạng

- phi 40, cuộn 49m

- phi 50, cuộn 49m

- phi 60, cuộn 49m

- phi 80, cuộn 49m

- phi 100, cuộn 49m

Ứng dụng: Tải nước PCCC, xả nước môi trường, xả nước, dẫn nước ao tôm, đìa tôm, đầm tôm, vuông tôm, dùng trong cấp thoát nước, tưới cánh đồng mía, tưới cà phê, tưới tự động cây xanh

Chất liệu : nhựa PVC

Màu sắc: màu Vàng

Kích thước: Đa dạng

- phi 40, cuộn 49m

- phi 50, cuộn 49m

- phi 60, cuộn 49m

- phi 80, cuộn 49m

- phi 100, cuộn 49m

Ứng dụng: Tải nước PCCC, xả nước môi trường, xả nước, dẫn nước ao tôm, đìa tôm, đầm tôm, vuông tôm, dùng trong cấp thoát nước, tưới cánh đồng mía, tưới cà phê, tưới tự động cây xanh


Chất liệu : nhựa PVC

Màu sắc: màu Vàng

Kích thước: Đa dạng

- phi 40, cuộn 49m

- phi 50, cuộn 49m

- phi 60, cuộn 49m

- phi 80, cuộn 49m

- phi 100, cuộn 49m

Ứng dụng: Tải nước PCCC, xả nước môi trường, xả nước, dẫn nước ao tôm, đìa tôm, đầm tôm, vuông tôm, dùng trong cấp thoát nước, tưới cánh đồng mía, tưới cà phê, tưới tự động cây xanhBài viết liên quan

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÍCH SƠN

Địa chỉ :19 Đường 19/5, thôn Tân Khánh 1, xã Ninh Sim, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

Email : bichsonducmy19@yahoo.com.vn
      Điện thoại: 058 3848 217
0905 431 522