• 0258 3 848 217

Thiết bị chăm sóc sân vườn, Resort

Kéo cắt tỉa cành chuyên nghiệp mũi hếch Gardena 08906-20

Giá: 874,500 

Xuất xứ: Đức
Thiết kế thông minh, dễ sử dụng
Hầu hết sản phẩm đều có phụ kiện/phụ tùng thay thế chính Hãng.

Kéo cắt tỉa hoa cổ điển Gardena 08759-20

Giá: 509,000 

Xuất xứ: Đức
Thiết kế thông minh, dễ sử dụng
Hầu hết sản phẩm đều có phụ kiện/phụ tùng thay thế chính Hãng.

Kéo cắt cành trên cao Gardena 00297-20

Giá: 1,488,000 

Xuất xứ: Đức
Thiết kế thông minh, dễ sử dụng
Hầu hết sản phẩm đều có phụ kiện/phụ tùng thay thế chính Hãng.

Kéo cắt cành cổ điển Gardena mũi hếch 08754-20/30

Giá: 349,000 

Xuất xứ: Đức
Thiết kế thông minh, dễ sử dụng
Hầu hết sản phẩm đều có phụ kiện/phụ tùng thay thế chính Hãng.

Kéo cắt cành cổ điển Gardena 08857-20

Giá: 374,500 

Xuất xứ: Đức
Thiết kế thông minh, dễ sử dụng
Hầu hết sản phẩm đều có phụ kiện/phụ tùng thay thế chính Hãng.

Kéo cắt cành cổ điển Gardena 08757-20

Giá: 443,000 

Xuất xứ: Đức
Thiết kế thông minh, dễ sử dụng
Hầu hết sản phẩm đều có phụ kiện/phụ tùng thay thế chính Hãng.

Kéo cắt cành cao cấp

Giá: 1,484,000 

Xuất xứ: Đức
Thiết kế thông minh, dễ sử dụng
Hầu hết sản phẩm đều có phụ kiện/phụ tùng thay thế chính Hãng.