• 0258 3 848 217

Thiết bị chăm sóc sân vườn, Resort

Đầu lau sàn nước Gardena 05562-20

Giá: 800,000 

Xuất xứ: Đức
Thiết kế thông minh, dễ sử dụng
Hầu hết sản phẩm đều có phụ kiện/phụ tùng thay thế chính Hãng.

Đầu lau kính nước Gardena 05564-20

Giá: 868,000 

Xuất xứ: Đức
Thiết kế thông minh, dễ sử dụng
Hầu hết sản phẩm đều có phụ kiện/phụ tùng thay thế chính Hãng.

Đầu lau kính Gardena 05671-20

Giá: 379,000 

Xuất xứ: Cộng hòa Séc
Thiết kế thông minh, dễ sử dụng
Hầu hết sản phẩm đều có phụ kiện/phụ tùng thay thế chính Hãng.

Đầu giỏ hái trái Gardena 03110-20

Giá: 514,000 

Xuất xứ: Cộng hòa Séc
Thiết kế thông minh, dễ sử dụng
Hầu hết sản phẩm đều có phụ kiện/phụ tùng thay thế chính Hãng.

Đầu chổi cọ rửa Gardena 05570-20

Giá: 813,000 

Xuất xứ: Đức
Thiết kế thông minh, dễ sử dụng
Hầu hết sản phẩm đều có phụ kiện/phụ tùng thay thế chính Hãng.

Đầu cào lá Gardena 03101-20

Giá: 328,000 

Xuất xứ: Cộng hòa Séc
Thiết kế thông minh, dễ sử dụng
Hầu hết sản phẩm đều có phụ kiện/phụ tùng thay thế chính Hãng.

Đầu cào lá Gardena 03107-20/30

Giá: 842,000 

Xuất xứ: Đức
Thiết kế thông minh, dễ sử dụng
Hầu hết sản phẩm đều có phụ kiện/phụ tùng thay thế chính Hãng.

Đầu cào lá điều chỉnh 30-50 cm Gardena 03103-20

Giá: 616,000 

Xuất xứ: Cộng hòa Séc
Thiết kế thông minh, dễ sử dụng
Hầu hết sản phẩm đều có phụ kiện/phụ tùng thay thế chính Hãng.

Dây dẫn nước cao cấp Gardena 50M 13mm (3/4") 18010-20

Giá: 1,734,000 

Xuất xứ: Ý
Thiết kế thông minh, dễ sử dụng
Hầu hết sản phẩm đều có phụ kiện/phụ tùng thay thế chính Hãng.

Dây dẫn nước cao cấp Gardena 50M 13mm (3/4") 18010-20

Giá: 1,734,000 

Xuất xứ: Ý
Thiết kế thông minh, dễ sử dụng
Hầu hết sản phẩm đều có phụ kiện/phụ tùng thay thế chính Hãng.

Dây dẫn nước cao cấp Gardena 50M 13mm (3/4") 18010-20

Giá: 1,734,000 

Xuất xứ: Ý
Thiết kế thông minh, dễ sử dụng
Hầu hết sản phẩm đều có phụ kiện/phụ tùng thay thế chính Hãng.

Dây dẫn nước cao cấp Gardena 30M 13mm (3/4") 18009-20

Giá: 1,040,000 

Xuất xứ: Ý
Thiết kế thông minh, dễ sử dụng
Hầu hết sản phẩm đều có phụ kiện/phụ tùng thay thế chính Hãng.