• 0258 3 848 217

Thiết bị chăm sóc sân vườn, Resort

Dây dẫn nước cao cấp gardena 19mm (3/4") 18025-20

Giá: 2,859,000 

Xuất xứ: Ý
Thiết kế thông minh, dễ sử dụng
Hầu hết sản phẩm đều có phụ kiện/phụ tùng thay thế chính Hãng.

Dây dẫn nước cao cấp Gardena 19mm (3/4") 18022-20

Giá: 1,144,000 

Xuất xứ: Đức
Thiết kế thông minh, dễ sử dụng
Hầu hết sản phẩm đều có phụ kiện/phụ tùng thay thế chính Hãng.

Dây dẫn nước cao cấp Gardena 18M 13mm (3/4") 18002-20

Giá: 641,000 

Xuất xứ: Ý
Thiết kế thông minh, dễ sử dụng
Hầu hết sản phẩm đều có phụ kiện/phụ tùng thay thế chính Hãng.

Cút thường nối Gardena 13mm (1/2") 18215-20/50

Giá: 118,000 

Xuất xứ: Đức
Thiết kế thông minh, dễ sử dụng
Hầu hết sản phẩm đều có phụ kiện/phụ tùng thay thế chính Hãng.

Cút thường chặn nước Gardena 19mm (3/4") 18214-20/50

Giá: 174,000 

Xuất xứ: Đức
Thiết kế thông minh, dễ sử dụng
Hầu hết sản phẩm đều có phụ kiện/phụ tùng thay thế chính Hãng.

Cút sửa nối ống 19mm Gardena 18223-20/50

Giá: 130,000 

Xuất xứ: Đức
Thiết kế thông minh, dễ sử dụng
Hầu hết sản phẩm đều có phụ kiện/phụ tùng thay thế chính Hãng.

Cút sửa nối ống 13mm Gardena 18232-50/20

Giá: 91,000 

Xuất xứ: Đức
Thiết kế thông minh, dễ sử dụng
Hầu hết sản phẩm đều có phụ kiện/phụ tùng thay thế chính Hãng.

Cút nối vòi ren gardena 33.3mm 18202-20/50

Giá: 72,000 

Xuất xứ: Đức
Thiết kế thông minh, dễ sử dụng
Hầu hết sản phẩm đều có phụ kiện/phụ tùng thay thế chính Hãng.

Cút nối vòi ren Gardena 26.5mm (3/4") 18201-20/50

Giá: 65,000 

Xuất xứ: Đức
Thiết kế thông minh, dễ sử dụng
Hầu hết sản phẩm đều có phụ kiện/phụ tùng thay thế chính Hãng.

Cút nối vòi ren Gardena 21mm (1/2") 18200-20/50

Giá: 55,000 

Xuất xứ: Đức
Thiết kế thông minh, dễ sử dụng
Hầu hết sản phẩm đều có phụ kiện/phụ tùng thay thế chính Hãng.

Cút nối vòi đôi có van điều chỉnh Gardena 00938-20

Giá: 239,000 

Xuất xứ: Cộng hòa Séc
Thiết kế thông minh, dễ sử dụng
Hầu hết sản phẩm đều có phụ kiện/phụ tùng thay thế chính Hãng.

Cút nối thường Gardena 19mm (3/4") 18216-50/20

Giá: 137,000 

Xuất xứ: Đức
Thiết kế thông minh, dễ sử dụng
Hầu hết sản phẩm đều có phụ kiện/phụ tùng thay thế chính Hãng.