• 0258 3 848 217

Thiết bị chăm sóc sân vườn, Resort

Cút nối ren trong Gardena 26.5mm 00921-50/02921-20

Giá: 62,000 

Xuất xứ: Đức
Thiết kế thông minh, dễ sử dụng
Hầu hết sản phẩm đều có phụ kiện/phụ tùng thay thế chính Hãng.

Cút nối kim loại Gardena 19mm (3/4")08167-20/50

Giá: 209,000 

Xuất xứ: Đức
Thiết kế thông minh, dễ sử dụng
Hầu hết sản phẩm đều có phụ kiện/phụ tùng thay thế chính Hãng.

Cút nối kim loại Gardena 13mm 08166-50/20

Giá: 207,000 

Xuất xứ: Đức
Thiết kế thông minh, dễ sử dụng
Hầu hết sản phẩm đều có phụ kiện/phụ tùng thay thế chính Hãng.

Cút nối Gardena 00931-50/02931-20

Giá: 65,000 

Xuất xứ: Đức
Thiết kế thông minh, dễ sử dụng
Hầu hết sản phẩm đều có phụ kiện/phụ tùng thay thế chính Hãng.

Cút nối có đai 01513-20

Giá: Liên hệ 

Cút nối chữ Y Gardena 00934-50/02934-20

Giá: 103,000 

Xuất xứ: Đức
Thiết kế thông minh, dễ sử dụng
Hầu hết sản phẩm đều có phụ kiện/phụ tùng thay thế chính Hãng.

Cút chặn kim loại Gardena 19mm (3/4") 08169-20/50

Giá: 238,000 

Xuất xứ: Đức
Thiết kế thông minh, dễ sử dụng
Hầu hết sản phẩm đều có phụ kiện/phụ tùng thay thế chính Hãng.

Cuộn ống dây Gardena (không có dây dẫn nước) 08007-20

Giá: 1,163,000 

Xuất xứ: Đức
Thiết kế thông minh, dễ sử dụng
Hầu hết sản phẩm đều có phụ kiện/phụ tùng thay thế chính Hãng.

Cưa tay lưỡi vòng Gardena 08738-20

Giá: 1,072,000 

Xuất xứ: Đức
Thiết kế thông minh, dễ sử dụng
Hầu hết sản phẩm đều có phụ kiện/phụ tùng thay thế chính Hãng.

Cưa tay lưỡi thẳng Gardena 08737-20

Giá: 894,000 

Xuất xứ: Đức
Thiết kế thông minh, dễ sử dụng
Hầu hết sản phẩm đều có phụ kiện/phụ tùng thay thế chính Hãng.